+420 581 769 008

telefon do školy

+420 774 807 239

družina v době provozu

+420 775 503 974

telefon do školky

+420 581 701 057

školní jídelna

Základní škola
a Mateřská škola Křenovice

Operační program Jan Amos Komenský

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Název výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I
Název projektu: Jdeme správnou cestou
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001916

Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024 (24 měsíců) je škola zapojena do operačního programu Jan Amos Komenský, výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.