+420 581 769 008

telefon do školy

+420 774 807 239

družina v době provozu

+420 775 503 974

telefon do školky

+420 581 701 057

školní jídelna

Základní škola
a Mateřská škola Křenovice

Národní plán obnovy (doučování)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán obnovy (doučování), který má zmírnit negativní dopady distanční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování žáků.

Doučování žáků je zaměřeno především na kompenzaci vzdělanostních ztrát a snížení  vzdělanostních nerovností ve stěžejních předmětech v rámci školního vzdělávacího programu.

Podpora doučování na naší škole probíhá od 1. 9. 2021 doposud.

  1. A) první fáze od 1. 9. do 31. 12. 2021

Doučování realizovaly 2 pedagogické pracovnice školy v celkovém rozsahu 26 hodin.

  1. B) druhá fáze od 1. 1. do 31. 8. 2022

Doučování realizovaly 2 pedagogické pracovnice školy v celkovém rozsahu 28 hodin. 

  1. C) třetí fáze od 1. 9. do 31. 12. 2022

Doučování realizovaly 2 pedagogické pracovnice školy v celkovém rozsahu 15 hodin.

  1. D) čtvrtá fáze od 1. 1. do 31. 8. 2023

Doučování realizovaly 2 pedagogické pracovnice školy v celkovém rozsahu 32 hodin.