+420 581 769 008

telefon do školy

+420 774 807 239

družina v době provozu

+420 775 503 974

telefon do školky

+420 581 701 057

školní jídelna

Základní škola
a Mateřská škola Křenovice

Informace pro nové děti

Základní informace pro přijetí

  • zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených očkování
  • přednostně jsou přijímány děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Křenovicích
  • děti s nástupem k 1. 9.
  • Kompletní informace jsou v Kritériích pro přijímání dětí do MŠ Křenovicích – zde ke stažení nebo v dokumentech ke stažení

Školné

Školné prosím zasílejte nejlépe na účet, výjimečně možno platit osobně v MŠ u paní učitelky

Vybíráme  září až leden 750 Kč   únor až červen 750 Kč,  nebo na celý rok 1 500 Kč.

Předškolní vzdělávání je zdarma.

Děti s odkladem školní docházky školné hradí.

Číslo účtu: 181263984 / 0300

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte před lomítkem

Zpráva pro příjemce: školné MŠ, příjmení dítěte