+420 581 769 008

telefon do školy

+420 774 807 239

družina v době provozu

+420 775 503 974

telefon do školky

+420 581 701 057

školní jídelna

Základní škola
a Mateřská škola Křenovice

O škole

V naší ZŠ přistupujeme k výuce i mimoškolním aktivitám vždy neotřele, hravě a hlavně lidsky. Pracujeme velmi kreativně a preferujeme originalitu a autorský přístup (např. každoroční divadelní představení, které je součástí vánoční besídky si vždy píšeme a vytváříme s dětmi sami, vlastní básně, písně, výrobky – zpívání u stromečku, apod.).
U žáků se snažíme budovat respekt k sobě samému, ale také k ostatním, preferujeme individuální až rodinný přístup, podporuje harmonický rozvoj žáků. Naší snahou je umožnit dětem prožít radostné vzdělávání bez stresu.
V žácích podporujeme zájem o environmentální chování, přírodu a její ochranu.
V rámci badatelského klubu, který je součástí naší ŠD se věnujeme populárně vědeckým tématům, provádíme zajímavé praktické pokusy a rozvíjíme v dětech zvídavost.
Úzká spolupráce s MŠ je velkou výhodou pro děti při vstupu na základní školu.
Naši školu můžete kdykoli po telefonické domluvě navštívit a přesvědčit se o klidném prostředí a rodinné atmosféře.

Historie

Budova školy byla slavnostně otevřena roku 1885 za starostování Dr. J. Rozkošného ( senátora a přítele T.G.Masaryka ) jako dvoutřídní s 1. – 5. ročníkem. Obecnímu školství sloužila až do roku 1987, kdy byla mocí úřední uzavřena a její prostory využívalo místní učiliště jako učebny a dílny šiček. V roce 1990 byla škola znovuotevřena nejprve jako jednotřídní, od roku 1991 jako dvoutřídní a v letošním školním roce jako trojtřídní. V současné době, protože neustále přibývá žáků, vyučujeme ve třech učebnách. Ve škole byl opraven původní školní byt, který nyní po úpravách slouží jako výdejna stravy a pobytová místnost s hernou pro školní družinu a učebna.
Budova mateřské školy byla postavena před téměř 50-ti lety v akci „Z“ pro potřeby místního JZD jako jednopatrová budova. Sídlila v něm MŠ se dvěma odděleními. Pro malý počet dětí sloužilo dlouhá léta přízemí jako obecní knihovna a od školního roku 2017/2018 opět slouží budova pro dvě oddělení mateřské školy s dětmi od 2 do 7-mi let.

ZŠ je trojtřídní s žáky 1. – 5. ročníku ( vyučujem ve třech učebnách, všechny jsou vybaveny interaktivní tabulí). Dále máme 2 oddělení školní družiny a výdejnu stravy. V MŠ jsou také dvě oddělení dětí a výdejna stravy.
Školní družinu navštěvují žáci ZŠ s kapacitou 40 žáků, ve dvou odděleních MŠ je kapacita 44 dětí. Ve sloučeném zařízení nyní pracuje 13 pedagogických pracovníků a 3 nepedagogické pracovnice.
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní.
Na škole vyučujeme v 1. – 5. ročníku podle ŠVP ZV „Pojďte s námi…“, v MŠ ŠVP PV „Hrajeme si spolu“ a ŠVP ŠD „Hurá do přírody“.
Nedílnou součástí života naší základní i mateřské školy jsou exkurze, návštěvy filmových, divadelních a hudebních představení, výstav, nechybí výuka plavání či návštěva sauny, týdenní pobyt v přírodě apod.
Samozřejmostí je spolupráce s rodiči a veřejností. Proto pořádáme besídky pro rodiče a občany naší vesnice a zúčastňujeme se kulturních akcí v obci.
Naše škola je také zapojena do OP VVV.