+420 581 769 008

telefon do školy

+420 774 807 239

družina v době provozu

+420 775 503 974

telefon do školky

+420 581 701 057

školní jídelna

Základní škola
a Mateřská škola Křenovice

O školce

Naše MŠ se nachází v klidném prostředí na vesnici, což dětem umožňuje každodenní setkávání se s přírodou, její poznávání a bohaté využití ke zdravému pohybu. U dětí se snažíme maximálně podněcovat a budovat respekt k sobě samému, ale také k ostatním. Společně upevňujeme pocit sounáležitosti a kamarádství. Výhodou naší malé školky na vesnici je menší počet dětí, rodinný a respektující přístup, bezpečný prostor plný tepla a podnětného prostředí, které podporuje jejich celistvý harmonický rozvoj. Zaměřujeme se také na přípravu předškolních dětí do ZŠ, uplatňujeme individuální přístup a alternativní způsoby učení. MŠ velmi úzce spolupracuje se ZŠ ( besídky, společné akce jako divadla, nejrůznější projekty, zpívání u stromečku, výlety, hra na zobcovou flétnu, předplavecký výcvik…). Vzájemná spolupráce MŠ a ZŠ je velkou výhodou pro děti při vstupu na základní školu – známé prostředí, pracují zde stálí pedagogičtí pracovníci, děti se vzájemně znají.

Náš přátelský a rodinný přístup v MŠ i ZŠ umožňuje dětem radostné a přirozené vzdělávání bez stresu J. Naši školku můžete kdykoli po telefonické domluvě navštívit a přesvědčit se o klidném prostředí a rodinné atmosféře.