+420 581 769 008

telefon do školy

+420 774 807 239

družina v době provozu

+420 775 503 974

telefon do školky

+420 581 701 057

školní jídelna

Základní škola
a Mateřská škola Křenovice

Ekoprogram „Tonda Obal na cestách“

Tonda Obal na cestách je interaktivní beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro děti. Lektor dětem během besedy objasnil správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu mu napomáhala výstavka Tondy Obala – kufřík plný recyklátů a materiálů. Součástí byla také hra, při které si děti prakticky vyzkoušely, jak správně třídit. Beseda doplnila celotýdenní tématickou část zaměřenou na naši planetu a péči o ni.
Beseda byla vhodným doplněním environmentální výchovy dětí. Obsahovala informace zhruba odpovídající tématickému okruhu „Vztah člověka k prostředí“ průřezového tématu „Environmentální výchova“ v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.