+420 581 769 008

telefon do školy

+420 774 807 239

družina v době provozu

+420 775 503 974

telefon do školky

+420 581 701 057

školní jídelna

Základní škola
a Mateřská škola Křenovice

Den dětí – po stopách dinosaurů !!!

Téma dinosaurů je u dětí velmi oblíbené a právě toto téma jsme letos naplno využili a začlenili jej do vzdělávacího programu MŠ. Tematické celky  probíhaly již 14 dní před vypuknutím dětského dne. Děti se zábavnou formou seznamovaly s životem dinosaurů, obdobím ve kterém žili … Děti plnily úkoly zaměřené například na zrakovou diferenciaci, matematickou pregramotnost , grafomotoriku, čtenářskou pregramotnost, spojovačky, pexeso, jemnou motoriku a hrubou motoriku, řešení problémů. Děti formou hry získaly povědomí o světě a jeho fungování.  Dinosauří stezku jsme zakončili dlouhou vycházkou a obědem na fotbalovém hřišti.

Den dětí – dinosauří stezka (zonerama.com)